Kirjaudu

Kirjaudu sisään sosiaalisen median tunnuksillasi

AarreLaari

Opetuksen ja oppimisen avuksi!

Ammattikirjallisuutta

Aarreaitta - Opettajan kalenteri
Aarreaitta -kalenteri innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua olemaan omanlaisesi hyvä opettaja! Tämän kalenterin värikkyys virkistää koko lukuvuoden ajan. Hyvän mielen lisäksi kalenteri antaa välineitä ja vinkkejä siihen, kuinka kehittää työtään tavoitteellisesti ja voida hyvin, sillä hyvinvoiva ope on hyvä...
Reseptit OPSin käyttöön
Tässä opettajan oppaassa käydään vaihe vaiheelta läpi uudistuvan oppimisen, opettajuuden ja toimintakulttuurin kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa arviointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, koodaus ja ohjelmoinnillinen ajattelu sekä laaja-alainen osaaminen. Oma työsi helpottuu, kun selkeät reseptit...
Huomaa hyvä!
Tämä kirja antaa välineet vahvuusopetuksen toteuttamiseen. Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja kerrotaan, missä niiden käyttöä voi havaita ja miten niitä voi harjoitusten avulla vahvistaa.
Samanaikaisopettajuus
Tässä teoksessa eri kouluasteilla samanaikaisopetusta toteuttaneet opettajat kertovat tuntisuunnitelmista ja työtavoista, joita he ovat onnistuneesti hyödyntäneet omassa opetuksessaan. Lisäksi kerrotaan, millaisilla eri tavoilla samanaikaisopetusta voi toteuttaa.
Ryhmä oppimaan
Kirjassa esitellään lukuisia tehtäväkehyksiä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisesta. Kirjan näkökulmana ovat seuraavat aihealueet: tarinallinen oppiminen, toiminnallinen oppiminen, elämyksellinen oppiminen, luova ongelmanratkaisu ja opettajien yhteistyö.
Ympäristöoppia opettamaan
Tässä kirjassa tarkastellaan ympäristöopin oppiaineille luonteenomaisia työtapoja ja rakennetaan siltoja näiden oppiaineiden välille. Lisäksi kerrotaan, kuinka eri työtapojen avulla voidaan tukea oppilaan osallistumista sekä kriittisen ja luovan ajattelun kehittymistä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Minä ja kaverit
Tässä Tabletkoulun teemassa käsitellään lapsen arjen terveystottumuksia, tunteita ja kaverisuhteita sekä rakennetaan hyvää luokkahenkeä ja turvallista ilmapiiriä. Teemaan on integroitu eri oppiaineiden tietoja ja taitoja, erityisesti äidinkieltä ja kirjallisuutta, kuvataidetta ja ympäristöoppia.
Lähikauppa
Tabletkoulun Lähikauppa-teemassa käsitellään elintarvikkeita. Teemassa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: mistä maito tulee, miten valmis leipä on kauppaan saapunut, mistä hedelmät, vihannekset ja lihatuotteet tulevat?
Miten yritykset toimivat?
Tämä Tabletkoulun teema on noin 10-20 tunnin mittainen tai jopa enemmän riippuen siitä, missä laajuudessa se toteutetaan. Teemassa tutustutaan yritystoimintaan ja harjoitellaan sitä käytännössä.
Avaruus
Tabletkoulun Avaruus-teema on monialainen oppimiskokonaisuus, jossa opiskellaan monipuolisesti uuden opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Tärkeässä osassa ovat ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot, yhdessä oppiminen, vastuu omasta oppimisesta, monilukutaito, TVT-taidot, draama ja pelillisyys....

Luokkaretket

Linnanmäki
Linnanmäki on Suomen suosituin huvipuisto, joka mahdollistaa loistavat puitteet yhdessä huvitellulle luokan kesken. Tiesitkö, että Linnanmäen kaikkein tärkein tehtävä on kerätä varoja lastensuojelutyölle? Hauskin tapa auttaa on tehdä riemurikas luokkaretki Linnanmäelle!

Aina saa innostua! Aina voi onnistua! Aina on lupa kysyä, ajassa mukana pysyä!

Tule sinäkin mukaan rakentamaan uudistuvaa aarreaittaa!

Rekisteröidy nyt