Kirjaudu

Kirjaudu sisään sosiaalisen median tunnuksillasi

Keväinen tervehdys laulupiirtäen!

18.05.2016
Saara Mälkönen

Tässä sinulle pieni laulupiirretty kukkatervehdys Alakoulun aarreaitan yhteistyökumppanilta Laulau Oy:ltä. Kukka-laulun laulupiirtävät helsinkiläisen Laajasalon peruskoulun 1A-luokan oppilaat Linda ja Santra.

Kurkista tervehdys tästä >>

Laulupiirtäminen® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa yhdistyvät laulu ja kuvallinen ilmaisu samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Laulupiirtämisen menetelmä on eheyttävä ja toiminnallinen opetusmenetelmä, joka on helppo kytkeä osaksi erilaisia opetussisältöjä – olipa kyseessä kirjainten opettelu, luonnon havainnointi, tarinankerronta, musiikki ja kuvataide, liikunta tai tunnetaidot. Laulupiirtäminen innostaa osallistumaan ja itseilmaisuun sekä tukee tärkeitä oppimisen alueita kuten kielellisiä taitoja, motoriikkaa, kynätaitoja, keskittymistä, visuaalista hahmottamista, vuorovaikutusta ja yhdessä toimimisen taitoja.

Laulupiirtäminen on suomalainen innovaatio. Viimeisen kolmen vuoden aikana Laulau Oy on kouluttanut yli 2000 suomalaista kasvatus- ja hoiva-alan ammattilaista ja kokemukset niin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kuin kuntoutuksen alueilta ovat erinomaisia. Syksyllä 2016 Laulau julkaisee myös ruotsinkielisen menetelmämateriaalin.

LAULUPIIRTÄMINEN ESI-, ALKU- JA ERITYISOPETUKSESSA -KOULUTUS

Laulau järjestää Helsingissä elo-syyskuussa kahden illan koulutuspaketin, joka on suunnattu erityisesti esi- ja alkuopettajille sekä alakoulussa toimiville erityisopettajille. Toiminnalliset koulutusillat perehdyttävät kymmeniin erilaisiin piirtämislauluihin ja laulupiirtämisen harjoitteisiin sekä menetelmän lukuisiin työtapoihin ja käyttömahdollisuuksiin erilaisten oppisisältöjen ja oppimisen alueiden tukena. Koulutuspaketissa yhdistyvät (kohderyhmälle sovellettuna) laulupiirtämisen perusteet- ja jatko-koulutuksen sisällöt sekä Laulukirjaimet-materiaali.

Koulutusajankohdat ovat ti 23.8. ja ti 20.9. klo 16-20. Koulutuspaikka (Helsinki) tarkentuu myöhemmin. Kahden illan koulutuspaketin hinta on 200 euroa. Hinta ei sisällä menetelmämateriaaleja.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen >>

Aina saa innostua! Aina voi onnistua! Aina on lupa kysyä, ajassa mukana pysyä!

Tule sinäkin mukaan rakentamaan uudistuvaa aarreaittaa!

Rekisteröidy nyt