Kirjaudu

Kirjaudu sisään sosiaalisen median tunnuksillasi

Käyttäjäehdot ja Säännöt

Sivustolla noudatetaan normaalia hyvän tavan mukaista netikettiä (ks. esimerkiksi​ Suomen Internetoppaan netiketti​) ja käydään keskustelua hyvässä ja rakentavassa hengessä muita kunnioittaen. Mainosviestien lähettäminen on sivustolla kielletty.

Alakoulun aarreaitan ylläpitämän alakoulunaarreaitta.fi –verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan sekä kirjautumattoman että kirjautuneen käyttäjän asiointiin. Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Alakoulun aarreaitan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Alakoulun aarreaitta pidättää kaikki oikeudet alakoulunaarreaitta.fi –verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Alakoulun aarreaitan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Alakoulun aarreaitta ei takaa verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Alakoulun aarreaitta ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Alakoulun aarreaitta varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa verkkopalvelussa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Alakoulun aarreaitalla on oikeus keskeyttää verkkopalvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn käyttäjän osalta.

Alakoulun aarreaitta ei takaa verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Alakoulun aarreaitta ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta verkkopalveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Alakoulun aarreaitta voi perustellusta syystä rajoittaa verkkopalvelun käyttöaikaa esimerkiksi huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Alakoulun aarreaitta pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön

aloittamista. Alakoulun aarreaitta ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Alakoulun aarreaitta ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Käyttäjän on omalla kustannuksellaan hankittava verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat, tietoliikenneyhteydet ja muut tarvittavat palvelut sekä vastattava niiden käyttö­ ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Alakoulun aarreaitta ei takaa, että verkkopalvelu voidaan käyttää käyttäjän laitteilla.

Mikäli käyttäjän laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun toimivuuden ja/tai turvallisuuden, on Alakoulun aarreaitalla oikeus keskeyttää verkkopalvelun tarjoaminen. Alakoulun aarreaitta vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta niiden tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Seuraamme sivustollamme kävijöitä Google Analytics –seurantajärjestelmällä. Kyseinen järjestelmä kerää anonyymiä tietoa käyttäjistä. Tietoa käytämme ainoastaan palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä löydät osoitteesta: www.google.fi/analytics/.

Tunnusten säilyttäminen

Käyttäjä on vastuussa tunnusten säilyttämisestä huolellisesti. Alakoulun aarreaitta ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Ongelmatilanteissa käyttäjä voi lopettaa tunnuksensa ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

Keskustelut ja kommentit

Keskustelupalstat ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

Alakoulun aarreaitta ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa ja kommenteissa. Alakoulun aarreaitta poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Alakoulun aarreaitan tietoon. Alakoulun aarreaitta ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskusteluiden ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Käyttäjän julkaisema sisältö

Käyttäjä on vastuussa kaikista tuotoksistaan, kuvista ja muusta materiaalista, jota hän palvelussa julkaisee tai tuottaa. Hän vastaa siitä, että kyseinen aineisto on käyttäjän omaa tai että hänellä on rajoitukseton oikeus antaa se Alakoulun aarreaittaan. Hän vastaa myös siitä, että aineisto on laillista ja hyvien tapojen mukaista. Alakoulun aarreaitta voi käyttää aineistoa palvelussa maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjä sitoutuu kohtuullisia varotoimia käyttäen varmistamaan, että aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut vahingolliset ominaisuudet on poistettu.

Alakoulun aarreaitta ei ole vastuussa käyttäjän julkaisemasta aineistosta eikä sen sisällöstä ja voi poistaa aineiston palvelusta milloin tahansa.

Alakoulun aarreaitta voi maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan linkittää käyttäjän verkkopalvelussa julkaisemaa sisältöä toisille verkkosivustoille ja sosiaalisen median palveluihin sekä eri kohtiin alakoulunaarreaitta.fi ­verkkopalvelussa.

Yleinen käyttäytyminen

Palvelun käyttäjien tulee noudattaa annettuja käyttöehtoja ja pelisääntöjä sekä toimia hyvän tavan mukaisesti muita kohtaan. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla poistaminen palvelusta. Mahdollisissa riitatilanteissa ja erimielisyyksissä lopullinen päätösvalta on Alakoulun aarreaitalla.

Mainostaminen

Mainostaminen on palvelussa kielletty ilman lupaa. Mainostamiskielto koskee erityisesti kaupallisessa tarkoituksessa lähetettyjä viestejä, mutta sen piiriin luetaan myös ns. spämmääminen. Kielto koskee kaikkia verkkopalvelun osia. Oman ei­kaupallisen blogin tai ei­kaupallisten sivustojen mainitseminen ei riko sääntöjä. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat tilanteet, joissa linkki toimii lähdeviitteenä jonkun toisen ylläpitämään (ei käyttäjän omaan) sivustoon/blogiin.

Mainoskiellon rikkominen voi johtaa kyseisen sisällön ja/tai käyttäjätunnuksen poistamiseen.

Arvonnat ja kilpailut

Alakoulun aarreaitta järjestää verkkopalvelussa arvontoja ja kilpailuja. Arvontoihin osallistuessaan käyttäjät voivat saada Alakoulun aarreaitan yhteistyökumppaneilta palkintoja. Arvontoihin osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Arvonnat eivät synnytä mitään muita velvoitteita Alakoulun aarreaitalle tai kyseiselle yhteistyökumppanille käyttäjää kohtaan.

Kilpailuihin osallistuessaan käyttäjät voivat saada Alakoulun aarreaitan yhteistyökumppaneilta tarvikkeita tai tuotteita, joita käytetään kilpailussa. Mikäli käyttäjä saa tarvikkeita tai tuotteita Alakoulun aarreaitan kumppaneilta osallistuessaan kilpailuun, on kilpailusta raportoidessa mainittava, että toiminta on tehty yhteistyössä kyseisen yhteistyökumppanin kanssa. Alakoulun aarreaitta eikä sen yhteistyökumppani ole velvollinen maksamaan tästä maininnasta mitään korvausta, eikä se synnytä mitään muitakaan velvoitteita Alakoulun aarreaitalle tai kyseiselle yhteistyökumppanille käyttäjää kohtaan.

Käyttäjätiedot

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät Rekisteriselosteesta

Aina saa innostua! Aina voi onnistua! Aina on lupa kysyä, ajassa mukana pysyä!

Tule sinäkin mukaan rakentamaan uudistuvaa aarreaittaa!

Rekisteröidy nyt